Pravila promocije bonusa “Sportski Bonus Dobrodošlice“

(u daljnjem tekstu skraćeno kao: pravila)

Priređivač

Članak 1.

Promociju “Sportski Bonus Dobrodošlice“ (u daljnjem tekstu skraćeno kao: promocija) organizira i provodi SUPER SPORT d.o.o., Zagreb, Krčka 18/d, OIB: 48471634697 (u daljnjem tekstu skraćeno kao: priređivač).

Trajanje i uvjeti sudjelovanja u promociji

Članak 2.

Promocija počinje 16. Srpanj 2021. u 15:21 sati, a završava odlukom priređivača (u daljnjem tekstu skraćeno kao: razdoblje trajanja promocije).

Članak 3.

 1. U promociji mogu sudjelovati samo novoregistrirani igrači koji su po prvi puta otvorili Internet račun za klađenje kod priređivača, te koji su obavijest o promociji s ponudom za ostvarivanje bonusa zaprimili od priređivača.
 2. Bonus se ne odnosi na igre na sreću u casinu, poker, loto niti virtualne igre. Nijedna oklada izvršena u navedenim igrama ne ulazi u obračun za bonus.
 3. Oklade se mogu izvršiti na web stranici priređivača, mobilnoj stranici priređivača ili putem mobilne aplikacije.

Članak 4.

 1. Aktivacija promocije ostvaruje se u dva koraka - prihvaćanjem ponude za ostvarivanje bonusa i uplatom sredstava na račun.
 2. Rok za prihvaćanje ponude je 7 dana od dana kada je igraču poslana ponuda za ostvarivanje bonusa.
 3. Prihvaćanje ponude po isteku roka iz stavka 2. ovog članka neće se uzimati u obzir.
 4. Uplata koja će odrediti iznos bonusa mora se izvršiti u roku 7 dana od dana prihvaćanja ponude za ostvarivanje bonusa.
 5. Naknadna, odnosno svaka sljedeća uplata na račun nakon prve uplate od prihvaćanja ponude za ostvarivanje bonusa, bilo da je izvršena unutar roka od 7 dana ili po isteku roka, neće se uzimati u obzir, odnosno u razdoblju trajanja promocije ista se može aktivirati samo jednom.

Članak 5.

 1. Iznos mogućeg bonusa jednak je iznosu prve uplate igrača na njegov internet račun za klađenje učinjene nakon prihvaćanja ponude za ostvarivanje bonusa.
 2. Minimalni ostvarivi bonus iznosi 10,00 kn (1,33 €), a maksimalni 500,00 kn (66,36 €). Uplate na račun manje od 10,00 kn (1,33 €) neće se uzimati u obzir za ostvarivanje bonusa, a sve uplate iznosa većeg od 500,00 kn (66,36 €) aktivirat će maksimalni iznos bonusa.
 3. Za pravo na ostvarivanje mogućeg bonusa, svi događaji na listićima uplaćenim u svrhu promocije moraju biti završeni najkasnije do trenutka završetka promocije.

Članak 6.

 1. Nakon aktivacije promocije, igrač da bi mogao isplatiti u cijelosti ili djelomično garantirani iznos bonusa, ima 30 dana da ispuni uvjete promocije.
 2. Bonus se isplaćuje u 4 koraka, a nakon svakog vrednovanja listića kojim je (u zbroju s prethodnim listićima) uplaćen proporcionalni dio ukupne potrebne uplate za cijeli iznos bonusa.
  Svaki korak isplate bonusa isplaćuje se jedan postotni dio ukupnog iznosa bonusa, postoci po koracima su sljedeći:
  1. 25%
  2. 25%
  3. 25%
  4. 25%
 3. Da bi igrač isplatio cjelokupni garantirani iznos bonusa, iznos prve uplate, odnosno iznos najvećeg mogućeg bonusa, mora uplatiti 4 puta.
 4. Listići iz stavka 2. ovog članka moraju imati najmanji tečaj 2,5, a minimalni broj parova je 3. Sistemski listići, listići lota te listići odigrani na virtualne igre ne ulaze u promociju.
 5. Pod uplatom listića iz stavka 2. ovog članka računa se uplata zajedno s manipulativnim troškovima.
 6. Ukoliko igrač ne ispuni uvjete promocije tijekom razdoblja iz stavka 1. ovog članka, nema pravo na isplatu preostalog dijela bonusa.
 7. Ostvareni bonus isplaćuje se u cijelosti na internet račun igrača nakon što sve oklade na listićima iz stavka 2. ovog članka budu vrednovane i to odmah, a najkasnije sljedeći radni dan. U slučaju da se bilo koji listić iz stavka 2. ovog članka stornira, izvršena uplata na takav listić se ne uzima u obzir za ostvarivanje prava na isplatu bonusa.
 8. Promocija koja je započela prije 1. Siječnja 2023., a nastavlja se nakon uvođenja eura kao službene valute u RH, bit će preračunata i nastavljena u eurima, po fiksnom tečaju konverzije 1 € = 7,53450 kn.

Članak 7.

Ostvareni bonus koji je isplaćen na igračev Internet račun za klađenje može se koristiti za daljnju igru ili isplatiti.

Članak 8.

 1. Priređivač zadržava pravo promjene Pravila ili otkazivanja ove promocije u bilo koje vrijeme, a osobito ukoliko to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok.
 2. O svim promjenama i novostima u promociji priređivač će igrače obavještavati objavama na svojoj Internet stranici.

Članak 9.

Ova Pravila dodatak su Općim pravilima igre na sreću klađenje te Općim pravilima sudjelovanja u igrama Supersporta putem interneta i primjenjuju se zajedno s navedenim Općim pravilima.

U Zagrebu 16. Srpanj 2021.

SUPER SPORT po direktorima
Goranu Đuriću i Radimu Haluzi