Podaci za internet klađenje

Podaci prolaze automatsku provjeru kod Ministarstva financija. Pripazite da su točno upisani uključujući ispravne dijakritičke znakove (č,ć,ž,š).

Da bismo vam omogućili uplatu listića putem interneta, trebate ispuniti sljedeća polja osobnim podacima kojima se nedvojbeno utvrđuje vaš identitet.

Prije prve isplate dobitka potrebno je potvrditi identitet uvidom u osobnu iskaznicu ili slanjem preslike osobne iskaznice na ssport@supersport.hr.

Zabranjeno je klađenje državljanima SAD-a i svima koji posjeduju radnu dozvolu u SAD-u!

Trajna isprava (nema datum isteka)
Jeste li politički izložena osoba, član uže obitelji politički izložene osobe ili njen bliski suradnik?
DA
NE

prije nastavka morate ispravno popuniti sva polja