Stranica : 
Promijeni stranicu svakih sekundi.
samo trenutna podstranica
          S u p e r S p o r t - P O S L J E D N J E   P R O M J E N E              
   
  1 , 4 5   S E A T
  - D A L L A              
    0 : 7  
    2 7 : 1 7      
   
  T A L I J A N S K I   1 0 E   L O T T O   2 0 / 9 0                          
   
  2 5 4 7 5 3
    0 5   0 6   0 9   1 6   2 9   3 0   3 3   4 3   4 4   4 7    
                 
    5 5   5 6   5 7   5 8   6 3   6 5   6 9   7 0   8 3   9 0    
   
  2 , 3 5
  A R I Z
  - A T L A N                    
  0 : 0
    1 : 3        
   
  T A L I J A N S K I   1 0 E   L O T T O   2 0 / 9 0                          
   
  2 5 4 7 5 1
    0 1   0 3   0 6   0 7   1 9   2 3   2 4   2 8   2 9   3 2    
                 
    3 6   4 5   5 3   5 9   6 3   6 6   7 1   7 3   7 5   7 6    
   
  2 5 4 7 4 9
    0 5   1 6   1 7   1 9   2 6   3 3   4 1   4 6   4 9   5 1    
                 
    5 9   6 2   6 3   6 4   6 9   7 0   7 4   8 4   8 5   8 9    
   
  2 , 0 5
  L A D O
  - S F R A N            
  6    
  0 : 0
    0 : 4