Stranica : 
Promijeni stranicu svakih sekundi.
samo trenutna podstranica
     
  S u p e r S p o r t - d o g . u   t i j e k u             6 6 0 / 6 6 1    
                                                                                   
      S U P E R   T I P                                                            
    4 , 5 0
  S O U T H A M   - H B E E R S H E        
  0 : 0
    1   :   1      
      N O G O M E T                                                                
    2 , 2 0
  S A L Z B U R
  - S C H A L K E          
  1 : 0
    2   :   0      
    2 , 0 0
  I N T E R M I
  - S P A R T A P R        
  1 : 0
    2   :   1      
    3 , 5 0
  S T A N L I E   - A J A X A M S T        
  0 : 1
    1   :   1      
    9 0 ' +
  P A N A T H A
  - C E L T A V I   1 , 8 0
  0 : 1  
  0   :   2      
  2 3 : 0 0
  C D S A N J O   - B L O O M I N G        
  - : -  
  -   :   -      
      T E N I S                                                                    
    1 , 6 5
  O L L E R
  - G O S E A
  7 : 6   7 : 6                              
    1 , 3 5   M E N A  
  > O J G U T
  7 : 6
  4 : 1            
                 
    1 , 6 5   L I N W /
  < I G N A /
  6 : 2
  1 : 0            
                 
    1 , 6 0   K O P I /
  < L O V E /
  7 : 6   0 : 0            
                 
      O D B O J K A                                                                
    1 , 3 0
  K R R O E S E
  - B E L B E L G O      
  2 5 : 2 7  
  2 : 3        
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
   
  T R A Z I   S E   D J E L A T N I C A   Z A   R A D   U   P O S L . :        
                    R O V I N J :    
  0 9 9 / 2 4 5 - 9 1 7 3