Stranica :  2  3 
Promijeni stranicu svakih sekundi.
samo trenutna podstranica
     
  S u p e r S p o r t - N O G O M E T ( o s t ) - 0 8 . 1 0 .                
                                                                                   
                  N E S L U Ž B E N I     R E Z U L T A T I                        
                                                                                   
      N O G O M E T   A U S T R A L I J A                                          
    7 7 3
  W S Y D W
  - B R I S B R
  3 , 0 0            
  1 : 3
    1 : 3      
      N O G O M E T   Č E Š K A   U 2 1                                            
    5 3 4
  J I H L A
  - J A B L O N
  2 , 3 0            
  0 : 1
    0 : 2      
      N O G O M E T   I N D I J A   S L                                            
    2 9 2
  D E L H D
  - C H E N N A
  2 , 5 0            
  1 : 0
    1 : 0      
      N O G O M E T   K V A L . Z A   E P   1 9                                    
    2 3 0
  Č E Š K A
  - A R M E N I
  1 , 4 0            
  3 : 0
    4 : 0      
    2 3 1
  E S T O N
  - S R B I J A
  1 , 3 5            
  0 : 3
    0 : 5      
    2 3 2
  I T A L I   - F I N S K A
  4 , 3 0            
  1 : 1
    1 : 1      
    2 3 3
  M A K E D
  - E N G L E S
  1 , 2 5            
  0 : 0
    0 : 2      
      N O G O M E T   K V A L . Z A   E P   2 1                                    
    5 2 9
  S L O V A
  - C I P A R (
  1 , 4 5            
  0 : 0
    2 : 0      
    5 3 0
  U K R A J
  - I S L A N D
  2 , 8 0            
  0 : 0
    0 : 1      
    5 3 1
  S L O V E
  - I T A L I J
  2 , 2 0            
  0 : 0
    0 : 3      
    5 3 2
  Š V I C (
  - B I H ( 2 1
  1 , 4 0            
  1 : 0
    3 : 1      
    5 3 3
  N O R V E
  - K A Z A H S
  1 , 7 5            
  1 : 0
    2 : 1      
      N O G O M E T   M E Đ U N A R O D N I     N O G O M E T - M L A D I          
    7 3 5
  D A N S K
  - M A Đ A R (
  3 , 2 0            
  1 : 1
    1 : 3