Stranica :  2  24 
Promijeni stranicu svakih sekundi.
samo trenutna podstranica
     
  S u p e r S p o r t - N O G O M E T ( o s t ) - 2 6 . 0 5 .                
                                                                                   
                  N E S L U Z B E N I   R E Z U L T A T I                          
                                                                                   
      N O G O M E T   E G I P A T                                                  
    3 5 4
  Z A M A L E - E N P P
  L
  1 . 4 0   4 . 0 0   6 . 3 0
  2 0 : 3 0    
      N O G O M E T   K U P   A R G E N T I N A                                    
    9 5 9
  A R S E N S - T A L L
  L
  1 . 3 0   4 . 5 0   8 . 5 0
  2 0 : 4 0    
    9 6 0
  B A N F I E - D E F E
  L
  1 . 3 0   4 . 5 0   8 . 5 0
  0 2 : 1 0    
      N O G O M E T   K U P   I S L A N D                                          
    2 5 0
  K R Í A     - B R E I
  L
  1 8 . 0   1 2 . 0   1 . 0 3
  2 1 : 1 5    
    2 5 1
  H A F N A R - K F J A
  L
  1 . 0 5   1 0 . 0   1 7 . 0
  2 1 : 1 5    
    4 1 4
  S T J A R N - V Í K I
  L
  1 . 4 5   4 . 2 0   5 . 5 0
  2 2 : 0 0    
      N O G O M E T   K V A R N E R S K A   R I V I J E R A - M L A D I            
    2 0 3
  O S I J E K - U V E N E Z
  1 . 3 0   4 . 8 0   7 . 5 0
  1 6 : 3 0    
    2 0 1
  D I N A M Z - S P E Z I A
  1 . 4 0   4 . 3 0   6 . 1 0
  1 6 : 3 0    
    2 0 4
  R I J E K A - V O J V O D
  1 . 3 5   4 . 5 0   6 . 8 0
  1 8 : 3 0    
    2 0 2
  A B U J A ( - Ž I L I N A
  1 . 4 0   4 . 3 0   6 . 1 0
  1 8 : 3 0    
      N O G O M E T   T U R N I R   M L A D I   F R A N C U S K A                  
    9 5 5
  M A L I ( M - B U G A
  L
  1 . 9 0   3 . 2 0   3 . 5 0
  1 7 : 0 0    
    9 5 6
  F R A N C U - Č E Š K
  L
  1 . 5 5   3 . 5 0   5 . 2 0
  1 9 : 3 0    
      N O G O M E T   F I N S K A   3 .   S K U P I N A   A                        
    2 6 5
  M I K K E L - K U F U 9 8
  1 . 9 0   3 . 5 0   3 . 1 0
  1 7 : 3 0