Stranica :  2  3 
Promijeni stranicu svakih sekundi.
samo trenutna podstranica
     
        S u p e r S p o r t - N O G O M E T - 1 5 . 0 4 .                    
                                                                                   
                  N E S L U Ž B E N I     R E Z U L T A T I                        
                                                                                   
   
      S U P E R   T I P -   N O G O M E T    
                                 
        2
  S L A V E
  - O S I J E K
  2 . 3 0            
  1 : 1
    2 : 1      
      1 2
  B D O R T
  - W O L F S B
  1 , 5 0            
  2 : 0
    2 : 0      
      S U P E R   Š A N S A                                                        
      3 3
  V E K I Ć   D
  - C H A N Y J  
  1 , 4 0
  3 : 6   6 : 4   6 : 1      
      3 4
  C A R R E N O
  - D O D I G   I
  1 , 7 0        
  6 : 3   6 : 3      
      3 5
  R I J E K
  - Z A D A R  
  1 , 4 0    
    2 : 0  
      3 : 0        
      3 6
  A R S E N
  - W E S T H A
  1 , 5 5    
    1 : 1  
      3 : 1        
      3 7
  R E A L M
  - O L Y M P I
  1 , 3 0    
  4 8 : 4 1
    8 8 : 7 1      
      N O G O M E T   H R V A T S K A   1 .                                        
    3 9 2
  S L A V E
  - O S I J E K
  2 , 3 0            
  1 : 1
    2 : 1      
    3 9 6
  R I J E K
  - Z A D A R  
  1 , 3 0            
  2 : 0
    3 : 0      
      N O G O M E T   K U P   N J E M A Č K A                                      
    8 8 5
  B D O R T
  - W O L F S B
  1 , 5 0            
  2 : 0
    2 : 0      
      N O G O M E T   E N G L E S K A   1 .                                        
    4 3 0
  A R S E N
  - W E S T H A
  1 , 4 5            
  1 : 1
    3 : 1      
      N O G O M E T   K U P   F R A N C U S K A                                    
    7 5 9
  S T R E N
  - A N G E R S
  1 . 5 5            
  2 : 1
    3 : 2