Stranica :  2  3 
Promijeni stranicu svakih sekundi.
samo trenutna podstranica
     
        S u p e r S p o r t - N O G O M E T - 0 9 . 1 0 .                    
                                                                                   
                  N E S L U Ž B E N I     R E Z U L T A T I                        
                                                                                   
   
      S U P E R   T I P -   N O G O M E T    
                                 
        5
  S L O V E N - L I T V
  L
  1 . 5 0   4 . 5 0   9 . 0 0
  2 0 : 4 5    
      1 5
  C R N A   G - A U S T
  L
  3 . 0 0   3 . 2 0   2 . 8 0
  2 0 : 4 5    
   
      S U P E R   Š A N S A                  
                                 
      5 0
  M U G U R U - M A T T
  L
  1 . 4 5             3 . 3 0
  1 2 : 3 0    
      5 1
  K R K A N M - C E D E
  L
  5 . 5 0   2 0 . 0   1 . 3 0
  1 7 : 0 0    
      5 4
  S L O V A Č - B J E L
  L
  1 . 7 0   4 . 0 0   6 . 2 0
  2 0 : 4 5    
      5 5
  M A K E D O - U K R A
  L
  8 . 0 0   4 . 0 0   1 . 6 0
  2 0 : 4 5    
      5 2
  M O L D A V - R U S I
  L
  1 2 . 0   5 . 1 0   1 . 4 0
  2 0 : 4 5    
      5 3
  E N G L E S - E S T O
  L
  1 . 2 0   8 . 0 0   2 5 . 0
  2 0 : 4 5    
      N O G O M E T   K V A L .   Z A   E P                                        
    8 8 4
  M A K E D O - U K R A
  L
  7 . 0 0   3 . 8 0   1 . 5 0
  2 0 : 4 5    
    8 8 5
  S L O V A Č - B J E L
  L
  1 . 6 0   3 . 7 0   5 . 7 0
  2 0 : 4 5    
    8 8 6
  Š P A N J O - L U K S
  L
  1 . 0 1   1 5 . 0   5 5 . 0
  2 0 : 4 5    
    8 8 7
  E N G L E S - E S T O
  L
  1 . 1 5   7 . 0 0   1 6 . 0
  2 0 : 4 5    
    8 8 8
  S L O V E N - L I T V
  L
  1 . 5 0   4 . 5 0   9 . 0 0
  2 0 : 4 5    
    8 8 9
  Š V I C A R - S A N  
  L
  1 . 0 1   1 8 . 0   3 3 . 0
  2 0 : 4 5    
    2 1 3
  L I H T E N - Š V E D
  L
  2 1 . 0   8 . 5 0   1 . 1 0
  2 0 : 4 5    
    2 1 4
  M O L D A V - R U S I
  L
  1 1 . 0   4 . 8 0   1 . 3 0
  2 0 : 4 5