Stranica :  2  3  4 
Promijeni stranicu svakih sekundi.
samo trenutna podstranica
     
        S u p e r S p o r t - N O G O M E T - 2 8 . 0 7 .                    
                                                                                   
                    N E S L U Z B E N I   R E Z U L T A T I                        
                                                                                   
   
      S U P E R   T I P -   N O G O M E T    
                                 
        4
  B D O R T   - M A N C I T
  3 , 4 0  
  0 : 0  
  1 : 1     5 : 6 p    
      1 4
  P F C O L
  - H A J D U K
  3 , 4 0  
  8 4 '     0 : 0
    0 : 2      
      2 4
  L O K O M   - V O R S K L
  3 , 3 0  
  5 9 '     0 : 0
    0 : 0      
      3 4
  M B A S A   - R I J E K A
  3 , 6 0  
  4 2 '     - : -
    0 : 0      
   
      S U P E R   Š A N S A                  
                                 
      4 9
  H R V A T
  - M A Đ A R (
  3 , 7 0    
  1 6 : 1 2
    3 8 : 3 0      
      5 0
  P A N A T   - A I K S T O
  4 , 0 0    
    - : -  
      0 : 0        
      5 1
  H E R T H A - B R O N
  L
  1 . 5 5   4 . 3 0   8 . 3 0
  2 0 : 1 5    
      5 2
  N K D O M Z - W E S T
  L
  6 . 2 0   4 . 0 0   1 . 7 0
  2 0 : 4 5    
      5 3
  K E R B E R - S V I T
  L
  1 . 5 5             2 . 8 5
  2 2 : 3 0    
      N O G O M E T   K V A L .   Z A   E U R O P S K U   L I G U                  
    7 6 7
  A E K L A   - S P A R M O
  3 , 2 0            
  0 : 1
    1 : 1      
    7 9 1
  P F C O L
  - H A J D U K
  3 , 4 0  
  8 4 '     0 : 0
    0 : 2      
    7 8 0   H E R A C
  - A R O U C A
  2 , 2 0  
  7 2 '     0 : 0
    1 : 0      
    7 8 7
  L I L L E   - G A B A L A
  4 , 5 0  
  5 6 '     0 : 1
    1 : 1      
    7 8 4
  T O R P Z   - R A P I D B
  3 , 7 0  
  5 8 '     0 : 0
    0 : 0      
    7 7 7
  I F K G O
  - H J K H E L
  7 , 5 0  
  5 6 '     0 : 0
    0 : 1      
    7 7 8
  S L A V I   - R I O A V E
  3 , 2 0  
  5 9 '     0 : 0
    0 : 0