Stranica :  2  3 
Promijeni stranicu svakih sekundi.
samo trenutna podstranica
     
        S u p e r S p o r t - N O G O M E T - 3 0 . 0 5 .                    
                                                                                   
                    N E S L U Z B E N I   R E Z U L T A T I                        
                                                                                   
   
      S U P E R   T I P -   N O G O M E T    
                                 
        1
  Š V E D     - S L O V E N
  3 , 8 0            
  0 : 0
    0 : 0      
   
      S U P E R   Š A N S A                  
                                 
      3 2
  V E K I Ć
  - M A R A N D
  1 , 4 5    
         
  6 : 4   6 : 2      
      5 9
  H A L E P   - S T O S U R
             
  5 : 3   0 : 0       :        
      3 3
  B A C S I N - V W I L
  L                        
  3 1 . 0 5 .        
      3 4   F R A N C
  - K A M E R U
  1 , 3 5    
    2 : 1  
      2 : 1        
      3 5   H A F N A
  - V Í K I N G
  1 , 4 0    
    1 : 0  
      1 : 0        
      3 6
  P I T T S B - S A N  
  L
  2 . 2 0   4 . 0 0   3 . 4 0
  0 2 : 0 0    
      N O G O M E T   M E Đ U N A R O D N I   N O G O M E T                        
    5 8 5
  G A M B I J - Z A M B I J
  3 . 4 0   3 . 2 0   2 . 1 5
  1 6 : 0 0    
    2 2 0
  Š V E D     - S L O V E N
  3 , 8 0            
  0 : 0
    0 : 0      
    2 2 1   F R A N C
  - K A M E R U
  1 , 2 5  
  5 3 '     2 : 1
    2 : 1      
      N O G O M E T   K V A L .   Z A   E N G L E S K U   3 .   L I G U            
    3 0 2
  A F C W I
  - P L Y M O U
  2 , 7 0            
  0 : 0
    2 : 0      
      N O G O M E T   I S L A N D   1 .                                            
    3 9 6
  F Y L K I
  - F J O L N I
  2 , 5 0  
    H T     0 : 1
    0 : 1      
    3 9 5   H A F N A
  - V Í K I N G
  1 , 3 0  
    H T     1 : 0
    1 : 0      
    3 9 7
  S T J A R   - B R E I D A
  3 , 2 0  
  1 3 '     - : -
    0 : 0