Stranica :  2  3 
Promijeni stranicu svakih sekundi.
samo trenutna podstranica
     
        S u p e r S p o r t - N O G O M E T - 0 6 . 0 7 .                    
                                                                                   
                  N E S L U Ž B E N I     R E Z U L T A T I                        
                                                                                   
   
      S U P E R   T I P -   N O G O M E T    
                                 
        1
  A U S T R I - F R A N
  L
  4 . 5 0   3 . 7 0   2 . 0 0
  2 0 : 0 0    
   
      S U P E R   Š A N S A                  
                                 
      3 2
  A R A D W A - J A N K
  L
  1 . 5 5             2 . 8 5
  1 3 : 5 0    
      3 4
  A Z A R E N - B E N C
  L
  1 . 4 5             3 . 3 0
  1 4 : 0 0    
      3 3
  S W I L L I - V W I L
  L
  1 . 3 0             4 . 5 0
  1 4 : 0 0    
      3 5
  H J K H E L - H I F K
  L
  1 . 4 5   4 . 7 0   1 0 . 5
  1 7 : 3 0    
      N O G O M E T   E P   1 9                                                    
    2 8 1
  G R Č K A ( - U K R A
  L
  2 . 7 0   3 . 1 0   2 . 5 0
  1 9 : 3 0    
    2 8 2
  A U S T R I - F R A N
  L
  4 . 5 0   3 . 7 0   2 . 0 0
  2 0 : 0 0    
      N O G O M E T   Š V E D S K A   1 .                                          
    4 8 4
  G E F L E I - H A M M
  L
  2 . 6 0   3 . 1 0   2 . 6 0
  1 9 : 0 5    
      N O G O M E T   F I N S K A   1 .                                            
    2 0 4
  L A H T I   - S J K  
  L
  2 . 6 0   3 . 0 0   2 . 6 0
  1 7 : 3 0    
    2 0 5
  H J K H E L - H I F K
  L
  1 . 3 5   4 . 3 0   7 . 3 0
  1 7 : 3 0    
    2 0 6
  K O O T E E - R O P S R O
  3 . 2 0   3 . 1 0   2 . 1 0
  1 7 : 3 0    
      N O G O M E T   B J E L O R U S I J A                                        
    4 9 0
  N A F T A N - T O R P Z H
  1 . 8 0   3 . 2 0   4 . 1 0
  1 6 : 3 0    
    4 9 1
  D I N B R E - S H S O
  L
  4 . 4 0   3 . 4 0   1 . 7 0
  1 8 : 3 0