Stranica :  2  3  4  5  6  7 
Promijeni stranicu svakih sekundi.
samo trenutna podstranica
     
        S u p e r S p o r t - N O G O M E T - 3 0 . 0 5 .                    
                                                                                   
                  N E S L U Ž B E N I     R E Z U L T A T I                        
                                                                                   
   
      S U P E R   T I P -   N O G O M E T    
                                 
        6
  A R S E N A - A S T O
  L
  1 . 6 0   4 . 3 0   7 . 0 0
  1 8 : 3 0    
      1 6
  B D O R T M - W O L F
  L
  2 . 3 0   3 . 7 0   3 . 4 0
  2 0 : 0 0    
   
      S U P E R   Š A N S A                  
                                 
      5 6
  D O D I / M - G A R C / R
  1 . 6 0             2 . 7 0
  1 2 : 3 0    
      5 7
  B A R C E L - K S K I
  V
  1 . 3 5   1 5 . 0   5 . 2 0
  1 5 : 1 5    
      5 8
  S W I L L I - A Z A R
  L
  1 . 5 0             3 . 0 0
  1 6 : 3 0    
      5 9
  B A R C E L - A T H B
  L
  1 . 3 0   6 . 0 0   1 5 . 5
  2 1 : 3 0    
      N O G O M E T   F A   K U P   E N G L E S K A                                
    6 6 5
  A R S E N A - A S T O
  L
  1 . 6 0   4 . 3 0   7 . 0 0
  1 8 : 3 0    
      N O G O M E T   K U P   N J E M A Č K A                                      
    9 5 1
  B D O R T M - W O L F
  L
  2 . 3 0   3 . 7 0   3 . 4 0
  2 0 : 0 0    
      N O G O M E T   I T A L I J A   1 .                                          
    3 4 3
  H V E R O N - J U V E
  L
  4 . 0 0   3 . 3 0   1 . 8 0
  1 8 : 0 0    
    3 4 5
  A T A L A N - M I L A
  L
  2 . 7 0   3 . 0 0   2 . 5 0
  2 0 : 4 5    
      N O G O M E T   K U P   Š P A N J O L S K A                                  
    2 6 3
  B A R C E L - A T H B
  L
  1 . 2 5   5 . 5 0   9 . 5 0
  2 1 : 3 0    
      N O G O M E T   K U P   F R A N C U S K A                                    
    5 0 0
  P A R I S S - A U X E
  V
  1 . 2 0   6 . 0 0   1 1 . 5
  2 1 : 0 0