Stranica :  2  3  4  5  6  7 
Promijeni stranicu svakih sekundi.
samo trenutna podstranica
     
        S u p e r S p o r t - N O G O M E T - 2 5 . 0 6 .                    
                                                                                   
                    N E S L U Z B E N I   R E Z U L T A T I                        
                                                                                   
 
      S U P E R   T I P -   N O G O M E T    
                                   
        6
  Š V I C A   - P O L J S K
  3 , 0 0  
  0 : 1  
  1 : 1     4 : 5 p    
      1 6
  W A L E S
  - S J I R S K
  2 , 1 0            
  0 : 0
    1 : 0      
      2 6
  H R V A T   - P O R T U G
  3 , 1 0  
  3 8 '     - : -
    0 : 0      
 
      S U P E R   Š A N S A                  
                                   
      5 8
  S A D       - G R Č K A  
  9 , 0 0    
    5 : 2  
    1 7 : 1 6 p    
      5 9
  S J O H N
  - C U E V A S
  1 , 6 0    
   
  7 : 6   7 : 5            
      6 0
  R I J E K   - G O R I
  
  4 , 8 0    
    0 : 0  
      0 : 0        
      6 1
  H R V A T
  - Š P A N J O
  1 , 5 5    
    3 : 2  
      8 : 7        
      6 2
  S A D       - K O L U
  L
  3 . 1 0   3 . 6 0   2 . 5 0
  0 2 : 0 0    
      N O G O M E T   E U R O   2 0 1 6                                            
    3 0 5
  Š V I C A   - P O L J S K
  3 , 0 0  
  0 : 1  
  1 : 1     5 : 6 p    
    4 1 4
  W A L E S
  - S J I R S K
  2 , 1 0            
  0 : 0
    1 : 0      
    4 0 0
  H R V A T   - P O R T U G
  3 , 1 0  
  3 8 '     - : -
    0 : 0      
      N O G O M E T   B J E L O R U S I J A                                        
    2 9 2
  B E L S H
  - N A F T A N
  2 , 0 0            
  1 : 0
    1 : 0      
    2 9 3
  I S L O C
  - D I N M I N
  4 , 2 0            
  2 : 0
    3 : 1      
    2 9 4
  S L A V M   - S H S O L I
  3 , 5 0            
  1 : 0
    1 : 1      
    2 9 5   B A T E B
  - V I T E B S
  1 , 2 0  
  8 2 '     1 : 0
    1 : 0