Stranica :  2  3  4 
Promijeni stranicu svakih sekundi.
samo trenutna podstranica
     
        S u p e r S p o r t - N O G O M E T - 2 8 . 0 4 .                    
                                                                                   
                  N E S L U Ž B E N I     R E Z U L T A T I                        
                                                                                   
   
      S U P E R   T I P -   N O G O M E T    
                                 
        2
  B A Y E R N - B D O R
  L
  1 . 5 5   4 . 5 0   7 . 5 0
  2 0 : 3 0    
      1 2
  H U L L C I - L I V E
  L
  4 . 2 0   3 . 5 0   2 . 1 0
  2 0 : 4 5    
   
      S U P E R   Š A N S A                  
                                 
      3 6
  S V I T O L - V E K I Ć  
  1 . 2 5             5 . 0 0
  1 3 : 5 5    
      3 7
  D I N A M O - O S I J
  L
  1 . 3 5   5 . 8 0   1 2 . 0
  1 8 : 0 0    
      3 8
  G R O D I G - S A L Z
  L
  1 1 . 0   5 . 2 0   1 . 4 0
  1 8 : 0 0    
      3 9
  U D I N E S - I N T E
  L
  3 . 5 0   3 . 4 0   2 . 4 0
  2 0 : 4 5    
      4 0
  H O U S T O - D A L L
  V
  1 . 5 0   2 0 . 0   3 . 5 0
  0 2 : 0 0    
      N O G O M E T   K U P   N J E M A Č K A                                      
    2 0 1
  B A Y E R N - B D O R
  L
  1 . 5 5   4 . 5 0   7 . 5 0
  2 0 : 3 0    
      N O G O M E T   E N G L E S K A   1 .                                        
    4 4 6
  H U L L C I - L I V E
  L
  4 . 2 0   3 . 5 0   2 . 1 0
  2 0 : 4 5    
      N O G O M E T   I T A L I J A   1 .                                          
    8 6 0
  U D I N E S - I N T E
  L
  3 . 0 0   3 . 2 0   2 . 3 0
  2 0 : 4 5    
      N O G O M E T   F R A N C U S K A   1 .                                      
    8 4 4
  P A R I S S - M E T Z
  V
  1 . 2 0   6 . 0 0   1 4 . 0
  2 1 : 0 0    
      N O G O M E T   Š P A N J O L S K A   1 .                                    
    8 8 8
  B A R C E L - G E T A
  L
  1 . 1 0   8 . 5 0   2 1 . 0
  2 0 : 0 0