Stranica :  2 
Promijeni stranicu svakih sekundi.
samo trenutna podstranica
     
        S u p e r S p o r t - N O G O M E T - 1 1 . 0 2 .                    
                                                                                   
                    N E S L U Z B E N I   R E Z U L T A T I                        
                                                                                   
   
      S U P E R   T I P -   N O G O M E T    
                                 
        4
  C E L T A   - S E V I L L
  3 , 6 0            
  1 : 0
    2 : 2      
      1 4
  L A Z I O
  - H V E R O N
  1 , 5 5            
  1 : 0
    5 : 2      
   
      S U P E R   Š A N S A                  
                                 
      4 8
  D O D I /
  - K O N T / P
  3 , 0 0    
  6 : 3   6 : 7   7 : 1 0      
      4 9
  S R B I J   - R U S I J A
  5 , 0 0
      0 : 1
  2 : 2   2 : 3 P      
      5 0
  R N L O W
  - H C V A R D
  1 , 5 0    
  1 4 : 1 5
    2 8 : 2 7      
      5 1
  F E N E R
  - U N I C A M
  1 , 3 5    
  4 1 : 2 8
    8 0 : 5 9      
      5 2
  C A J A L
  - B R O S E B
  1 , 5 0    
  5 2 : 3 0
    9 0 : 6 4      
      5 3
  T R E L I
  - M A R S E I
  1 , 4 0    
    0 : 1  
      0 : 2        
      N O G O M E T   K U P   Š P A N J O L S K A                                  
    2 8 3
  C E L T A   - S E V I L L
  3 , 6 0            
  1 : 0
    2 : 2      
      N O G O M E T   I T A L I J A   1 .                                          
    8 8 2
  L A Z I O
  - H V E R O N
  1 , 5 5            
  1 : 0
    5 : 2      
      N O G O M E T   K U P   F R A N C U S K A                                    
    8 9 4
  T R E L I
  - M A R S E I
  1 , 3 0            
  0 : 1
    0 : 2      
      N O G O M E T   K U P   T U R S K A                                          
    3 0 2
  M B A S A
  - R I Z E S P
  4 , 2 0            
  0 : 1
    0 : 2