Stranica :  2 
Promijeni stranicu svakih sekundi.
samo trenutna podstranica
     
        S u p e r S p o r t - N O G O M E T - 0 2 . 0 3 .                    
                                                                                   
                  N E S L U Ž B E N I     R E Z U L T A T I                        
                                                                                   
   
      S U P E R   T I P -   N O G O M E T    
                                 
      1 1
  C E L T A   - E L C H E  
  4 , 8 0            
  0 : 0
    1 : 1      
        1
  R O M
  
  - J U V E N T
  3 , 3 0            
  0 : 0
    1 : 1      
   
      S U P E R   Š A N S A                  
                                 
      3 2
  C S K
  
  - S A M A R A
  1 , 4 0    
    0 : 0  
      1 : 0        
      3 3
  N I Z N O
  - S T P E T E
  1 , 8 0    
    0 : 2  
      2 : 4        
      3 4
  F U L K E
  - P K A R S I
  1 , 4 0    
  3 3 : 2 8
    7 0 : 6 2      
      3 5
  I N G O L   - 1 8 6 0 M U
  4 , 0 0    
    1 : 0  
      1 : 1        
      3 6
  P A V L Y U - A S C H M I
  1 . 5 0             3 . 0 0
  0 3 : 1 5    
      N O G O M E T   Š P A N J O L S K A   1 .                                    
    5 0 3
  C E L T A   - E L C H E  
  4 , 8 0            
  0 : 0
    1 : 1      
      N O G O M E T   I T A L I J A   1 .                                          
    8 6 6
  R O M
  
  - J U V E N T
  3 , 3 0            
  0 : 0
    1 : 1      
      N O G O M E T   P O R T U G A L   1 .                                        
    9 3 5
  B E L E N
  - P A C F E R
  2 , 8 0            
  0 : 1
    0 : 1      
      N O G O M E T   T U R S K A   1 .                                            
    8 9 0
  T R A B Z
  - K A R A B U
  1 , 8 5            
  1 : 2
    3 : 2      
      N O G O M E T   D A N S K A   1 .                                            
    3 2 5
  E S B J E
  - A A L B O R
  3 , 2 0            
  1 : 0
    1 : 3