Stranica :  2 
Promijeni stranicu svakih sekundi.
samo trenutna podstranica
     
        S u p e r S p o r t - N O G O M E T - 3 1 . 0 8 .                    
                                                                                   
                  N E S L U Ž B E N I     R E Z U L T A T I                        
                                                                                   
   
      S U P E R   T I P -   N O G O M E T    
                                 
        1
  B O C H U M - 1 8 6 0
  L
  2 . 0 0   3 . 8 0   4 . 2 0
  2 0 : 1 5    
   
      S U P E R   Š A N S A                  
                                 
      3 2
  Č I L I Ć   - P E L L
  L
  1 . 1 5             8 . 0 0
  1 8 : 2 0    
      3 3
  C E R E P O - S T P E T E
  4 . 2 0   4 . 5 0   1 . 8 5
  1 8 : 3 0    
      3 4
  B A T E B O - B E L S H I
  1 . 3 5   5 . 5 0   1 3 . 0
  1 9 : 0 0    
      3 5
  V W I L L I - P U I G
  L
  1 . 3 0             4 . 5 0
  1 9 : 0 0    
      N O G O M E T   N J E M A Č K A   2 .                                        
    3 3 6
  B O C H U M - 1 8 6 0
  L
  2 . 0 0   3 . 8 0   4 . 2 0
  2 0 : 1 5    
      N O G O M E T   P O R T U G A L   1 .                                        
    7 7 7
  B E L E N E - M A R I
  L
  2 . 5 0   3 . 1 0   2 . 8 0
  2 0 : 0 0    
    7 8 2
  M A D E I R - G U I M
  L
  2 . 8 0   3 . 0 0   2 . 6 0
  2 2 : 0 0    
      N O G O M E T   G R Č K A   1 .                                              
    3 5 0
  P L A T A N - A T R O
  L
  2 . 8 0   3 . 1 0   2 . 3 0
  2 0 : 3 0    
      N O G O M E T   R U M U N J S K A                                            
    2 9 3
  C F R C L U - F C B O
  L
  2 . 1 0   3 . 1 0   3 . 2 0
  2 0 : 0 0    
      N O G O M E T   I R S K A   1 .                                              
    4 0 7
  C O R K C I - S T P A T R
  2 . 3 5   3 . 1 0   2 . 7 5
  2 0 : 4 5