Stranica :  2  3 
Promijeni stranicu svakih sekundi.
samo trenutna podstranica
     
        S u p e r S p o r t - N O G O M E T - 0 7 . 0 7 .                    
                                                                                   
                  N E S L U Ž B E N I     R E Z U L T A T I                        
                                                                                   
   
      S U P E R   T I P -   N O G O M E T    
                                 
        2
  N J E M A
  - Š P A N
  
  2 , 5 5            
  0 : 1
    0 : 3      
      1 2
  S A D    
  - H O N D U R
  1 , 5 0            
  1 : 0
    2 : 1      
   
      S U P E R   Š A N S A                  
                                 
      3 6
  N Đ O K O
  - A N D E R
  1 , 2 0
  6 7   6 7   6 1   6 4     7 5      
      3 7
  A R A D W
  - K E Y S  
  1 , 5 0
  7 6   3 6   6 3                    
      3 8
  S H A M R
  - P R O G R N
  1 , 5 5    
    2 : 0  
      3 : 0        
      3 9
  I T A L I
  - H R V A T S
  1 , 5 0    
  2 7 : 2 3
    5 3 : 5 0      
      4 0
  P A N A M   - H A I T I  
  4 , 0 0    
    0 : 0  
      1 : 1        
      N O G O M E T   E P   1 9                                                    
    2 8 3
  N I Z O Z
  - R U S I
  
  2 , 5 0            
  1 : 0
    1 : 0      
    2 8 4
  N J E M A
  - Š P A N
  
  2 , 5 5            
  0 : 1
    0 : 3      
      N O G O M E T   C O N C A C A F   G O L D   C U P                            
    3 0 6
  P A N A M   - H A I T I  
  3 , 6 0            
  0 : 0
    1 : 1      
    3 0 7
  S A D    
  - H O N D U R
  1 , 5 0            
  1 : 0
    2 : 1      
      N O G O M E T   K V A L .   Z A   E U R O P S K U   L I G U                  
    5 5 6
  S H A M R
  - P R O G R N
  1 , 4 5            
  2 : 0
    3 : 0      
      N O G O M E T   K V A L .   Z A   L I G U   P R V A K A                      
    3 3 7
  L E V A D   - C R U S A D
  3 , 1 0            
  1 : 1
    1 : 1