Stranica :  2  3  4 
Promijeni stranicu svakih sekundi.
samo trenutna podstranica
     
        S u p e r S p o r t - N O G O M E T - 2 8 . 1 0 .                    
                                                                                   
                    N E S L U Z B E N I   R E Z U L T A T I                        
                                                                                   
   
      S U P E R   T I P -   N O G O M E T    
                                 
        5
  B M ' G L A - E F R A
  L
  1 . 9 0   3 . 7 0   5 . 0 0
  2 0 : 3 0    
      1 5
  L I L L E   - P A R I
  L
  8 . 0 0   4 . 0 0   1 . 6 0
  2 0 : 4 5    
   
      S U P E R   Š A N S A                  
                                 
      5 3
  K R K A N M - Z A D A
  L
  1 . 5 0   2 0 . 0   3 . 5 0
  2 0 : 0 0    
      5 4
  T W E N T E - R O D A
  L
  1 . 7 0   3 . 8 0   6 . 8 0
  2 0 : 0 0    
      5 5
  Č I L I Ć   - G R A N
  L
  1 . 2 5             5 . 0 0
  2 0 : 2 0    
      5 6
  B A R C L   - B R O S
  L
  1 . 5 5   2 0 . 0   3 . 3 0
  2 1 : 0 0    
      5 7
  N A C I O N - S P O R
  L
  9 . 0 0   4 . 5 0   1 . 5 0
  2 2 : 0 0    
      N O G O M E T   F R A N C U S K A   1 .                                      
    8 5 3
  L I L L E   - P A R I
  L
  8 . 0 0   4 . 0 0   1 . 6 0
  2 0 : 4 5    
      N O G O M E T   N J E M A Č K A   1 .                                        
    8 8 5
  B M ' G L A - E F R A
  L
  1 . 9 0   3 . 7 0   5 . 0 0
  2 0 : 3 0    
      N O G O M E T   Š P A N J O L S K A   1 .                                    
    6 6 1
  L E G A N E - R S O C
  L
  2 . 7 0   3 . 1 0   2 . 7 0
  2 0 : 4 5    
      N O G O M E T   H R V A T S K A   2 .                                        
    3 9 6
  H D R A G O - D I N Z
  L
  2 . 1 0   3 . 1 0   3 . 2 0
  1 5 : 0 0    
    3 9 9
  H N K G O R - D U G O
  L
  1 . 9 0   3 . 2 0   3 . 7 0
  1 5 : 0 0