Stranica :  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Promijeni stranicu svakih sekundi.
samo trenutna podstranica
     
  S u p e r S p o r t -   K O S ,   H O K   - 1 9 . 0 4 .                    
                                                                                   
                  N E S L U Ž B E N I     R E Z U L T A T I                        
                                                                                   
      R U K O M E T   M U Š K I   L I G A   P R V A K A                            
  1 3 1 8
  P A R I S
  - V E S Z P        
  2 . 3 0
  1 4 : 1 2
  2 6 : 2 8      
  1 3 1 7
  M E T S K
  - T H W K I E      
  1 . 6 5
    9 : 1 4
  2 1 : 3 1      
      R U K O M E T   M U Š K I   L I G A   P R V A K A - B R O J   G O L O V A    
  1 9 1 3
  ( - 4 , 5 + )  
  H A N S E N M   - P S G - V E          
    4        
  1 9 0 2
  ( - 3 , 5 + )  
  K O P L J A R M - P S G - V E          
    4        
  1 9 0 3
  ( - 3 , 5 + )  
  A B A L O   L   - P S G - V E          
    2        
  1 9 0 6
  ( - 3 , 5 + )  
  S U L I Ć   R   - P S G - V E          
    3        
  1 9 0 4
  ( - 6 , 5 + )  
  I L I Ć   M .   - P S G - V E          
    7        
  1 9 0 5
  ( - 3 , 5 + )  
  N A G Y   L     - P S G - V E          
    9        
  1 9 0 7
  ( - 6 , 5 + )  
  V U G R I N E C - M E T - K I          
    3        
  1 9 0 8
  ( - 3 , 5 + )  
  A T M A N   P . - M E T - K I          
    4        
  1 9 1 0
  ( - 5 , 5 + )  
  J I C H A   F   - M E T - K I          
    2        
  1 9 1 1
  ( - 5 , 5 + )  
  V U J I N   M . - M E T - K I          
    8        
  1 9 1 2
  ( - 3 , 5 + )  
  S I G U R D S S - M E T - K I          
    1        
      R U K O M E T   M U Š K I   N J E M A Č K A   1 .                            
  1 8 5 3
  H B W B A
  - E I S E N A      
  1 . 2 0
  1 2 : 9  
  2 9 : 2 2      
  1 8 5 5
  L E M G O
  - E M S D E T      
  1 . 1 0
  2 2 : 1 5
  3 8 : 2 9