Stranica :  2  3  4  5 
Promijeni stranicu svakih sekundi.
samo trenutna podstranica
     
  S u p e r S p o r t -   K O S ,   H O K   - 0 3 . 0 8 .                    
                                                                                   
                  N E S L U Ž B E N I     R E Z U L T A T I                        
                                                                                   
      K O Š A R K A   M U Š K I   S T A N K O V I Ć   K U P                        
  1 9 6 8
  N O V I  
  - V E N E Z U
  1 , 2 0    
  3 3 : 3 6
    7 2 : 6 5      
  1 9 6 9
  K I N A     - M E K S I K
  1 . 4 0   1 6 . 0   3 . 0 0
  1 3 : 0 0    
      K O Š A R K A   M U Š K I   P R I J A T E L J S K E   U T A K M I C E        
  1 5 2 8
  S L O V E N - A U S T
  L
  2 . 2 0   1 3 . 0   1 . 7 0
  2 0 : 3 0    
      K O Š A R K A   Ž E N E   E P   1 8   D I V .   A                            
  1 4 7 9
  L I T V A ( - E S T O N I
  1 . 0 5   1 8 . 0   8 . 6 0
  1 4 : 0 0    
  1 4 8 0
  P O L J S K - S R B I J A
  3 . 1 0   1 6 . 0   1 . 3 5
  1 4 : 0 0    
  1 4 8 2
  N I Z O Z E - M A Đ A R (
  3 . 1 0   1 6 . 0   1 . 3 5
  1 6 : 1 5    
  1 4 8 1
  Š P A N J O - I Z R A E L
  1 . 0 2   2 0 . 0   1 1 . 0
  1 6 : 1 5    
  1 4 8 3
  P O R T U G - F R A N C U
  2 . 6 0   1 5 . 0   1 . 5 0
  1 8 : 3 0    
  1 4 8 4
  S L O V E N - Č E Š K A (
  1 . 7 0   1 3 . 0   2 . 2 0
  1 8 : 3 0    
  1 4 8 5
  R U S I J A - I T A L I J
  1 . 3 5   1 6 . 0   3 . 1 0
  2 0 : 4 5    
  1 4 8 6
  H R V A T ( - B E L G I J
  1 . 9 0   1 3 . 0   1 . 9 0
  2 0 : 4 5    
      K O Š A R K A   Ž E N E   E P   1 8   D I V .   B                            
  1 4 8 9
  Š V I C A   - A L B A N (
  2 0 , 0
  1     - : -  
      0 : 0        
  1 4 9 0
  N J E M A   - C I P A R (
  2 0 , 0
  1     - : -  
      0 : 0        
  1 4 8 7
  Š V E D S K - B J E L O R
  1 . 1 0   1 8 . 0   6 . 3 0
  1 4 : 4 5    
  1 4 8 8
  S L O V A Č - U K R A J I
  1 . 1 0   1 8 . 0   6 . 3 0
  1 4 : 4 5