Stranica :  2  3  4 
Promijeni stranicu svakih sekundi.
samo trenutna podstranica
     
  S u p e r S p o r t -   K O S ,   H O K   - 3 1 . 0 8 .                    
                                                                                   
                  N E S L U Ž B E N I     R E Z U L T A T I                        
                                                                                   
      H O K E J   R U S I J A   K H L                                              
  1 5 5 5
  L A D T O L - K A Z A
  L
  3 . 6 0   4 . 2 0   1 . 7 5
  1 7 : 0 0    
  1 5 5 6
  C E R E P O - S T P E T E
  3 . 6 0   4 . 2 0   1 . 7 5
  1 8 : 3 0    
  1 5 5 7
  S P A R M O - N I Z N
  L
  2 . 4 0   3 . 8 0   2 . 4 0
  1 8 : 3 0    
  1 5 5 8
  S O C H I   - L O K Y A R
  2 . 5 0   3 . 8 0   2 . 3 0
  1 8 : 3 0    
      H O K E J   P R I J A T E L J S K E   U T A K M I C E                        
  1 0 2 9
  R Y A Z A
  - Z V E Z D C H             2 , 6 0
  0 : 2
    0 : 2      
  1 0 3 1
  P L Z E N   - 0 5 B B Y S
  1 . 5 0   4 . 5 0   4 . 3 0
  1 7 : 3 0    
  1 0 3 0
  B U R A N V - K R I S T S
  1 . 6 0   4 . 4 0   3 . 7 0
  1 8 : 0 0    
      K O Š A R K A   M U Š K I   P R V E N S T V O   A M E R I K E                
  1 1 9 9
  K U B A     - V E N E
  L
  5 . 4 0   1 8 . 0   1 . 1 5
  1 9 : 0 0    
  1 7 9 3
  U R U G V A - B R A Z
  L
  3 . 6 0   1 6 . 0   1 . 3 0
  2 1 : 3 0    
  1 7 9 4
  A R G E N T - P O R T
  L
  1 . 3 5   1 6 . 0   3 . 2 0
  0 1 : 0 0    
  1 1 9 8
  M E K S I K - D O M I
  L
  1 . 5 0   1 6 . 0   2 . 6 0
  0 3 : 3 0    
      K O Š A R K A   Ž E N E   P R V E N S T V O   A Z I J E                      
  1 9 4 7
  T A J L A
  - J . K O R E
  1 , 0 1    
  1 7 : 4 5
    4 1 : 9 7      
  1 9 4 8
  T A J V A
  - J A P A N  
  1 , 1 0    
  2 3 : 3 3
    4 4 : 6 0      
  1 9 4 9
  K I N A  
  - I N D I J A
  1 , 0 1    
  4 7 : 1 5
  1 0 2 : 3 9